Järnek

Järnek

August 22, 2021 0 By Erland Hellstrom

Ilex-sorter kännetecknas av sin utmärkta lämplighet att använda som häckplantor. Holly -sorterna som Haagplanten.net erbjuder är alla vintergröna och utmärkta att använda som häckväxt. De taggiga bladen av järneksslag gör järnekhäckar nästan ogenomträngliga efter några år. Alla järnekssorter är hårda och kan också användas i blandade häckar.

Plantera järnek

Järnek har ikoniskt spetsade blad, med närmast nålvassa spetsar, men trots alla dessa egenskaper och former så älskas trädet av många, både som träd, enskilda buskage eller som häckar. Den vanliga järneken är inte speciellt vanlig i Sverige och direkt svårodlad på de flesta platserna i vårt land. Därför är Blå järnek att föredra, som är betydligt mer tacksam att plantera och ta hand om än vad ursprungsväxten är.

Använd järnek som häck, solitär eller samplantera

Det går att placera järneken lite var som helst beroende på önskemål och syfte. Den växer relativt snabbt, omkring 50 centimeter per år och är vanligt förekommande som häck, men går lika bra att använda som buskage i samplanteringar med andra vintergröna växter eller som en enskild växt som får lysa med prakt och vacker grönska, toppat med blommor och bär.

Järneken växer ofta upprätt och i pyramidform, vilket gör den väl anpassad till att både ha som fina enskilda växter och i kombination som häck.

Vill man undvika att järneken producerar bär, och är mer ute efter den där täta och intensiva grönskan så kan man med fördel välja den blå järneken av hankön och klippa till dem till häck allt eftersom växten växer till sig.